INOKULANTY

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchej masy powyżej 30%. Wysoka zawartość cukru w roślinach.

Dodatkowe parametry:
Jeżeli przewidujemy zagrzewanie się kiszonki. Małe zanieczyszczenia ziemią (popiół poniżej 10%). Zielonka nie dostała deszczu po pokosie. Przestrzeganie wszystkich zasad zakiszania. Duży udział życicy w plonie. Opóżniony termin zbioru.

Korzyści:
Zwiększone pobranie paszy i wzrost wydajności mlecznej dzięki rozbicu połączeń włókna w ścianach komórkowych. Większa elsatyczność w wyborze terminu koszenia. Właściwy przebieg fermentacji kiszonki. Zmniejszenie ryzyka zagrzewania się kiszonki.

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchej masy niska, jednak powyżej 25%. Dostępność cukru w roślinach.

Dodatkowe parametry:
Niski udział życicy w plonie. Wysoka zawartość białka (powyżej 18%). Zanieczyszczenie ziemią (powyżej 10%). Kiepskie zarządzanie, nie przestrzeganie wszystkich zasad zakiszania. Zbiór młodej zielonki (włókno ogólne około 21%). Pokos Pokos nie zmoczony lub tylko minimalnie przez deszcz.

Korzyści:
Zestaw bakterii kwasu mlekowego homofermenta- tywnych zapewnia właściwy przebieg fermentacji. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanej fermentacji dzięki dostępności cukrów. Bardzo szybki i gwałtowny spadek pH. Zapewnia smakowitość paszy.

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchej masy podwyższona, powyżej 35%. Wysoka zawartość cukru w roślinach.

Dodatkowe parametry:
Pokos nie zmoczony lub tylko minimalnie przez deszcz. Oczekiwane problemy zagrzewania się kiszonki (doświadczenie poprzednich lat). Opóźniony termin zbioru (wysoki poziom włókna surowego powyżej 30%).

Korzyści:
Kontrolowane uwalnianie kwasu octowego przez czyste heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego. Znacząco obniżone ryzyko zagrzewania. Wyraźna poprawa przebiegu fermentacji jednak przy niewłaściwym powolnym i niestarannym wybieraniu kiszonki może się pojawić ryzyko pleśnienia.

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchej masy 28-35%. Lucerna w czystym siewie powyżej 80% zakiszanej zielonki.

Dodatkowe parametry:
Lucerna zbierana w czasie pączkowania (włókno ogólne 24-25%).

Korzyści:
Kieruje sprawnym przebiegiem fermentacji. Zapewnia ochronę białka, ogranicza straty białka w postaci azotu amoniakalnego.
Eliminuje ryzyko rozwoju niekorzystenej mikroflory w zakiszanej masie.

 

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchej masy 35-45%. Przesuszone trawy, GPS, Lucerna w czystym siewie i w mieszankach z trawami, kukurydza, CCM, kiszone wilgotne ziarno kukurydzy. Rośliny zakiszane z przeznaczeniem na biogaz.

Dodatkowe parametry:
Sporządzanie kiszonek w gospodarstwach w których tygodniowe porcje wybierania pasz są mniejsze niż 1,5m. Gospodarstwa gdzie pasze zadawane 1 raz dziennie. Letnie silosy i pryzmy.

 Korzyści:
Gwarantuje stabilność tlenową kiszonki. Zapewnia właściwy przebieg fermentacji. Zapewnia kontrolowany wzrost kwasu octowego do poziomu 0,5% / tone kiszonki. Zwiększa produkcje metanu fermentatorze biogazowni dzięki kontrolowanej produkcji kwasu octowego.

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchem masy 30-35%. Kiszonka z całych roślin kukurydzy.

Dodatkowe parametry:
Kukurydza zakiszana w gospodarstwach, w których tygodniowa porcja skarmiania jest większa niż 1,5m. Gospodarstwa gdzie do wybierania pasz z pryzm stosuje się frez.

Korzyści:
Przeprowadza bardzo sprawny proces fermentacji kukurydzy. Zapewnia stabilność tlenową kisznonki po otwarciu.
Zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych z łodygi i liści kukurydzy, dzięki rozdzielaniu połączeń włókna.

Podstawowe paramtery:
Zawartość suchej masy 30-40%. Kiszonka z całych roślin kukurydzy sporządzana z przeznaczeniem dla grupy najbardziej wydajnych krów oraz dla krów rozpoczynających laktację.

Dodatkowe parametry:
Kukurydza zebrana z opóźnieniem oraz w gospodarstwach gdzie rośliny kukurydzy poprzerastały, proporcja kolby do całej rośliny jest niska, poniżej 40%.

Korzyści:
Przeprowadza bardzo sprawny proces fermentacji kukurydzy. Zapewnia stabilność tlenową kiszonki po otwarciu. Zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych z łodygi i liści kukurydzy, dzięki rozdzielaniu połączeń włókna.

 

 

  Doradca - Promotor - Agent Rafał Barczyński
ul. 21 Października 7
64-100 Leszno
  tel. +48 693 055 325 / +48 605 881 007
e-mail: mikolaj@barczynski.pl
          rafal@barczynski.pl