1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Barczyński Rafał Doradca Promotor Agent, zarejestrowana pod adresem: Aleja 21 Października 7, 64-100 Leszno, REGON: 411563133, NIP: 6961307346.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Barczynski.pl, Aleja 21 Października 7, 64-100 Leszno
 • przez formularz kontaktowy na stronie Barczynski.pl
 • przez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: +48 605 881 007

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 • W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego, formularza wyceny lub przesłania do nas zapytania w innej formie dostępnej na stronach internetowych pod adresem Barczynski.pl (dalej Sklep), Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli zgodnie z uzasadnionym interesem polegającym na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie, a także poprzez dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie poprzez profilowanie.

 • W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody dotyczącej kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług.
 • Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji (w tym profilowania).
 • Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do realizacji działań marketingowych, to Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 • W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci informacje dopasowane do Twoich preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku, dokonywania pomiarów, które pozwolą nam udoskonalać nasze usługi.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, miejscowość, odwiedzane strony, rodzaj zakupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach Sklepu.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku założenia przez Ciebie Konta Klienta.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekażemy naszym pracownikom zajmującym się obsługą Klienta oraz innym odbiorcom, tj. podmiotom z nami współpracującym, podmiotom wspierającym nas w codziennej działalności, świadczącym usługi administracyjne lub informatyczne.

Nie zamierzamy przekazywać żadnych danych osobowych do państwa trzeciego.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami pod numerem telefonu +48 605 881 007 lub wysyłając wiadomość na adres email: [email protected].

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.